Radom. Polichromia w budynku Sądu Okręgowego.

Polichromia w budynku Sądu Okręgowego przy ul. J. Piłsudskiego 10. (ajt, 2007-07-12)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: