Radom. Płyta nagrobna z muru przy kościele św. Jana.

Tablica - stara płyta nagrobna, umieszczona kiedyś w murze przy kościele św. Jana (od strony ul. Grodzkiej).(ajt, 2009-04-18)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia:



Galerie

więcej...