Radom. Prace przy farze.

Usuwanie pozostałości po murze oddzielającym plac przy kościele farnym od ul. Grodzkiej. (ajt, 2009-04-24)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia:Galerie

więcej...