Radom. Ulica Pac-Pomarnackiego widziana z ul. Janiszewskiej.

Ul. L. Pac-Pomarnackiego widziana z ul. Janiszewskiej. (ajt, 2007-10-22)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia:Galerie

więcej...