Radom. Ulica Maratońska widziana od strony ul. Dębowej.

Ul. Maratońska, widok na południe od strony ul. Dębowej. (ajt, 2012-07-20)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia:Galerie

więcej...