Radom. Ulica Mączna z ul. Dębowej

Ul. Mączna widziana z ul. Dębowej. (ajt, 2012-09-02)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: