Radom. Ulica Lelewela z ul. Śniadeckich.

Ul. J. Lelewela widziana z ul. J. i J. Śniadeckich. (ajt, 2014-01-05)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia:Galerie

więcej...