Radom. Przejście między ulicami Mokrą i Modrą.

Przejście od ul. Mokrej do ul. Modrej. (ajt, 2015-01-18)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: