Przykazania - 25 Czerwca 77

  Zobacz na mapie

 

 

 

 

Interesujący obiekt znajdował się przy ul. 25 Czerwca, między posesją pod nr 77, a chodnikiem prowadzącym do PG nr 13. Niestety nie przetrwał długo. Wszystkie zdjęcia (z wyjątkiem poniższego) zostały zrobione w lipcu 2003 r.
To samo miejsce w 2015 r.
Galerie

więcej...