Tablica Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża

  Zobacz na mapie

Jest to nie tyle tablica pamiątkowa, lecz coś w rodzaju dawnego szyldu. Znajdziemy ją na ścianie budynku przy ul. K. Kelles-Krauza 9. Treść jest już ledwo czytelna:

"POLSKIE TOWARZYSTWO CZERWONEGO KRZYŻA
DOM FUNDACJI DLA INWALIDÓW IMIENIA RODZINY
PIORUN-SOBIESZCZAŃSKICH".Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża (od 1927 r. Polski Czerwony Krzyż) zostało utworzone na początku 1919 r. przez istniejące wtedy na ziemiach polskich organizacje kierujące się w działaniu ideałami Czerwonego Krzyża. Jedną z organizacji działających pod egidą PTCK była Fundacja Dla Inwalidów im. Rodziny Piorun-Sobieszczańskich. Może ktoś dysponuje dokładniejszymi danymi na temat samej fundacji, tzn. kiedy i na jakim terenie działała, oraz na temat domu - w jakich latach był wykorzystywany przez fundację i w jakim zakresie?

 
 

 Galerie

więcej...