Radom. Ulica  Anielewicza z ul. Podwalnej.

Ul. M. Anielewicza widziana z ul. Podwalnej. (ajt, 2007-05-21)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: