Radom. Krzyż/Brzustowska.

Ul. Brzustowska, po lewej krzyż. (ajt, 2008-10-24)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: