Radom. Krzyż/Malenicka 119.

Krzyż na ścianie budynku przy ul. Malenickiej 119. (ajt, 2009-04-02)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: