Radom. Końcowy odcinek ulicy Grota Roweckiego.

Końcowy odcinek ul. gen. "Grota" S. Roweckiego. Po prawej krzyż. (ajt, 2009-05-21)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: