Radom. Ulica Prądzyńskiego widziana z ul. Bema.

Ul. gen. I. Prądzyńskiego widziana z ul. gen. J. Bema. (ajt, 2010-04-04)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: