Radom. Ulica Pileckiego widziana z ul. Betonowej.

Widok z ul. Betonowej na widoczną po prawej ul. W. Pileckiego. (ajt, 2011-03-04)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: