Radom. Tabliczka na skwerze przy placu Konstytucji.

Tabliczka na skwerze przy placu Konstytucji 3 Maja. (ajt, 2006-09-02)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: