Radom. Ulica Staromłyńska widziana z ul. Warszawskiej.

Ul. Staromłyńska widziana z ul. Warszawskiej. (ajt, 2011-08-30)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: