Radom. Ulica Sanocka widziana z ul. Ceglanej.

Ul. Sanocka, widok na południe z ul. Ceglanej. (ajt, 2011-09-17)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: