Radom. Ulica Krukowskiego widziana z ul. Kelles-Krauza.

Ul. W. Krukowskiego. (ajt, 2011-09-04)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: