Radom. Widok z ulicy Adwentowicza w kierunku ul. Malawskiego.

W tym miejscu została wytyczona ul. W. Malawskiego. (ajt, 2011-09-06)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: