Radom. Ulica Michałowska widziana z ul. Terenowej.

Ul. Michałowska widziana z ul. ks. Sz. Chodowicza. (ajt, 2011-04-17)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: