Radom. Ulica Ziętarskiego.

Ul. J. Zientarskiego widziana od strony ul. T. Kotarbińskiego. (ajt, 2012-01-28)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: