Radom. Ulica Kielecka widziana od strony ul. Okulickiego.

Ul. Kielecka, widok na południe od strony skrzyżowania z ul. gen. L. Okulickiego. (ajt, 2012-06-03)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: