Radom. Ulica Kostki Napierskiego widziana z ul. Garbarskiej.

Ul. A. Kostki Napierskiego widziana z ul. Garbarskiej. (ajt, 2012-06-10)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: