Radom. Ulica Milejowicka widziana z ul. Wolanowskiej.

Ul. Milejowicka widziana z ul. Wolanowskiej. (ajt, 2012-06-17)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: