Radom. Ulica Olszynowa widziana z ul. Solidarności.

Ul. Olszynowa widziana z ul. NSZZ Solidarność. (ajt, 2012-06-17)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: