Radom. Ulica Kielecka widziana od strony ul. Garbarskiej.

Ul. Kielecka, widok od strony ul. Garbarskiej w kierunku ronda J. Łaskiego. (ajt, 2012-06-17)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: