Radom. Ulica Makowska widziana z ul. Słowackiego.

Ul. Makowska widziana z ul. J. Słowackiego. (ajt, 2012-07-08)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: