Radom. Ulica Makowska widziana z ul. Zielińskiego.

Ul. Makowska, widok na południe ze skrzyżowania z ul. T. Zielińskiego. (ajt, 2012-07-08)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: