Radom. Ulica Łanowa widziana z ul. Wiejskiej.

Ul. Łanowa widziana z ul. Wiejskiej. (ajt, 2012-07-27)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: