Radom. Ulica Syrokomli widziana z ul. Janiszpolskiej.

Ul. J. Matejki widziana z ul. Janiszpolskiej. (ajt, 2012-08-05)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: