Radom. Ulica Bluszczowa, widok z ul. Białej.

Ul. Bluszczowa widziana z ul. Białej. (ajt, 2012-08-05)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: