Radom. Ulica Ludowa od strony ul. Słowackiego.

Ul. Ludowa, widok od strony ul. J. Słowackiego. (ajt, 2012-08-12)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: