Radom. Ulica Broniewskiego z ul. Tartacznej.

Ul. W. Broniewskiego widziana z ul. Tartacznej. (ajt, 2012-08-26)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: