Radom. Ulica Skarbowa z ul. Frontowej.

Ul. Skarbowa widziana z ul. Frontowej. (ajt, 2012-08-26)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: