Radom. Ulica Tygodniowa z ul. Gębarzewskiej.

Ul. Tygodniowa widziana z ul. Gębarzewskiej. (ajt, 2012-08-26)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: