Radom. Ulica Grabowa z ul. Wierzbickiej.

Ul. Grabowa widziana z ul. Wierzbickiej. (ajt, 2012-09-02)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: