Radom. Ulica Przysuska z ul. Milejowickiej.

Ul. Przysuska widziana z ul. Milejowickiej. (ajt, 2012-09-16)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: