Radom. Ulica Morelowa z ul. Morwowej.

Ul. Morelowa widziana z ul. Morwowej. (ajt, 2012-09-23)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: