Radom. Ulica Czynu Chłopskiego od strony starego wysypiska.

Ul. Czynu Chłopskiego widziana od strony starego wysypiska śmieci. (ajt, 2012-09-30)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: