Radom. Ulica Oleńki od strony ul. Skrzydlatej.

Ul. Oleńki, widok od strony ul. Skrzydlatej. (ajt, 2012-10-14)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: