Radom. Ulica Rzeckiego z ul. Błękitnej.

Ul. I. Rzeckiego, widok na południe od strony ul. Błękitnej. (ajt, 2012-10-14)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: