Radom. Ulica Rzeckiego z ul. Malenickiej.

Ul. I. Rzeckiego widziana z ul. Malenickiej. (ajt, 2012-10-14)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: