Radom. Ulica Gierymskich z ul. Pacyńskiej.

Ul. A. i M. Gierymskich widziana z ul. Pacyńskiej. (ajt, 2012-10-21)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: