Radom. Ulica Tokarska z ul. Żelaznej.

Ul. Tokarska widziana od strony ul. Żelaznej. (ajt, 2012-10-28)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: