Radom. Ulica Małcużyńskiego od strony ul. Kieleckiej.

Ul. W. Małcużyńskiego, widok od strony ul. Kieleckiej. (ajt, 2012-11-04)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: