Radom. Ulica Kurpińskiego z ul. Kieleckiej.

Ul. K. Kurpińskiego widziana z ul. Kieleckiej. (ajt, 2012-11-11)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: