Radom. Ulica Orońska z ul. Mostowej.

Ul. Orońska widziana z ul. Mostowej. (ajt, 2012-11-11)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: