Radom. Ulica Zygmunta Wojdana z ul. Lesiowskiej.

Ul. Z. Wojdana widziana z ul. Lesiowskiej. (ajt, 2012-11-25)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: